Who do you prefer?

Who do you prefer? Zero Kiryu or Kaname Kuran?

Zero:

Kaname:
External Image

Yuki and Zero?
or Yuki and Kaname?
External Image

End