air tv lullaby


Kono ka waisa kagirina ya
(this child is precious without peer)
Ten ni tatoe ba hoshi no kazu
(more so than the number of stars in the heavens)
Ya ma de wa ki no kazu kaya no kazu
(more so than the number of trees, kaya)
Obana karukaya hagi kikyou
(Obana, karukaya and kikyou in the mountains)
Na na kusa chigusa no kazu yori mo
(this child more precious than all the different plants
Daiji na kono ko go ga nennesuru
(goes to sleep)

End